ПрЕП стана достапен и во нашата земја

ПрЕП или предекспозициска профилакса е алатка за превенција на ХИВ. Таа претставува таблета – комбинација од две антиретровирусни активни состојки кои може да ги зема ХИВ-негативно лице, во период на …

Оглас за избор на извршен директор

Согласно член 24, а во врска со член 27 став (4) од Статутот на Здружението на граѓани ЕГАЛ, Управниот одбор, на својот состанок одржан на 24.12.2020 година, донесе одлука да се распише следниов оглас за избор на Извршен директор на Здружението на граѓани ЕГАЛ. …

Новата PrEP терапија за инјектирање покажува ветувачки резултати во превенцијата од ХИВ

Од 2015 успешно е воведена нова превентивна метода за ХИВ наречена пред-експозициската профилакса или ПрЕП (комбинација на лекарствата тенофовир и емтрицитабин), која се зема орално како апче на дневна основа …

Албанија го одобри Законот за заштита од дискриминација: ХИВ статусот и половите карактеристики сега претставуваат заштитени основи

Парламентот на Република Албанија конечно ги направи многу очекуваните измени и дополнувања на Законот за заштита од дискриминација, за кои по 10 години беа потребни неколку подобрувања и дополнувања.  Со …

Глобалната цел 90-90-90 до 2020 бележи добар напредок, но сѐ уште е далеку од постигнување

Во 2016 година, Обединетите нации донесоа Политичка декларација за ставање крај на ХИВ/СИДА со која беше поставена целта 90-90-90 со која земјите членки се обврзаа до крајот на 2020 година ќе …

Дали постои ризик во врските на партнери со различен ХИВ статус?

Кај паровите во кои партнерите имаат различен ХИВ статус најчесто се води грижа за ризикот од ХИВ инфекција и психолошкиот притисок. Но, благодарение на современите достапни третмани и лекови, многу …