запознај нѐ

За нас

Визија

Здружението сака во Северна Македонија да создаде општество во кое сите лица, без разлика на нивната сексуална ориентација и сексуално однесување, односно родов идентитет и родово изразување, ќе можат слободно да ја изразуваат својата сексуалност и својот родов идентитет, без осуда, стигматизација или дискриминација.

Мисија

Здружението се стреми, на општествено ниво да им овозможи, а на лично ниво да им помогне, на сите лица, без разлика на нивната сексуална ориентација и сексуално однесување, односно родов идентитет и родово изразување, да ги остварат своите основни човекови права и слободи.

Партнери

 
Министерство за здравство
ХЕРА
Коалиција Маргини
Заедно посилни
СТАР-СТАР
ХОПС
Здружение ЛГБТИ Јунајтед
Субверзивен Фронт
Хелсиншки комитет за човекови права
Здружение „Доверба“
 

Здружението на граѓани ЕГАЛ од Скопје е невладина, непартиска и непрофитна организација која работи на превенција од вирусот причинител на имунитетски недостаток кај човекот (ХИВ) и сексуално преносливите инфекции (СПИ), со фокус на популацијата мажи коишто имаат секс со мажи (МСМ)

Краток историјат

Здружението на граѓани ЕГАЛ од Скопје е невладина организација основана на 3 ноември 2003 година, а започна со работа на 13 февруари 2004 година.

Мисијата на ЕГАЛ е да го подобри сексуалнато здравје и културата на живеење на ЛГБТ+ популацијата во РСМ. ЕГАЛ работи на полето на превенција од ХИВ и СПИ кај МСМ популацијата. Покрај превентивните методи од областа на ХИВ, во текот на изминатите години се спроведени 5 студии за биобихевиорално однесување на МСМ популација со различен пристап и методологија, 12 филмски фестивали „Ѕуница“ (еднаш годишно) беа организирани за зајакнување на ЛГБТ+ заедницата во РСМ и за подигнување на нивната култура на живеење. Направени беа истражувања за приоритетните потреби на ЛГБТ+ заедницата во 2005 година спроведени во соработка со СОС Холандија и во 2018 година во соработка со ЕКОМ – Евроазиска коалиција за машко здравје.

Од 2017 година, ЕГАЛ работи на проект од Министерство за здравство за превенција од ХИВ меѓу популацијата мажи коишто имаат секс со мажи во нашата држава.

ЕГАЛ работи во три сектори и тоа:
– сектор за здравје;
– сектор за кулура;
– сектор за истражување.

ЧЛЕНСТВО: ЕГАЛ е организација-членка на: ММНШ (Македонска мрежа за намалување на штети); ЕРА (Асоцијација за еднакви права за ЛГБТИ луѓето во Западен Балкан и Турција); НКМ (Национален координативен механизам за ХИВ превенција на РСМ); ЕКОМ (Евроазиска коалиција за машко здравје); Мултисекторската група на Националниот координативен механизам за управување со Глобалниот фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија како претставник на граѓанскиот сектор; НМХТ (Национална мрежа против хомофобија и трансфобија) и во Управниот одбор на „Коалиција Маргини“.

имаш прашање за нас?

Контактирај нѐ!